17 Temmuz 2020, Cuma
ÇALIŞMA MOTİVASYONU..
HABER FOTOĞRAFLARI
Birçoğumuz biliyoruz ki öğrencilik hayatı gerçekten uzun ve zorlu bir süreçtir. Bu süreçte ders çalışmak gibi zor bir işi yıllarca ve düzenli olarak yapabilmek hiç kolay değildir. Bunun için yüksek bir motivasyon gerekir. Bu noktada eğer çocuğunuz içsel motivasyona sahip ise herhangi bir uyarana veya zorlamaya gerek kalmadan kendisi harekete geçecektir. Ancak içsel motivasyonu yüksek olan çocuklar da bile zaman zaman motivasyon eksikliği görebilmekteyiz. Yalnız bu durum çok uzun sürmez ve doğru bir yaklaşımla tekrar çalışma motivasyonunu yükseltebilirsiniz. Motivasyonu “Bir işi yapma isteği ve enerjisi” olarak tanımlayabiliriz. Motivasyon iç ve dış motivasyon olmak üzere ikiye ayrılır. İç motivasyonun kaynağı, kişinin içinden gelen merakı, ilgisi, öğrenme isteği, hedefleri veya o işi sevmesi; dış motivasyonun kaynağı ise para, not, övgü, takdir edilme, korku gibi dış faktörlerdir. Dışsal motivasyona sahip çocuklar ise genellikle kendiliğinden ders çalışmaya başlamamakta, başlasa bile kısa bir süre sonra “çalıştım” diye anne babasının yanına gelmekte ya da bir gün çalışıp 3-4 gün kitabın kapağını açmak istememektedir. Burada önemli olan çocuğunuzun hangi motivasyon kayağına sahip olduğunu bilmenizdir. Bu sayede çocuğunuza gerekli desteği daha iyi sağlayabilirsiniz.