ERKEN TEŞHİŞ HAYAT KURTARIR..
Etkinlikler ERKEN TEŞHİŞ HAYAT KURTARIR..

01 Nisan 2021, Perşembe

Kanser, günümüzde sürekli artış gösteren halk sağlığı sorunudur. Ortak özellikleri nedeniyle birçok hastalık, kanser başlığı altında toplanmaktadır. Dünyada ölüm nedenlerinde ciddi bir yüzdeliği olan kanserin önlenebilmesi ve tedavi edilebilmesi, kansere neden olan risk faktörlerinden kaçınma ve erken teşhis ile mümkündür.
Kanser, önlenebilir ve erken teşhisle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Erken tanı ve tedavi kanserli hastalarda önemli oranda iyileşme mümkün olabilmektedir. Bilgi eksikliği, korku, ihmal gibi nedenlerle tanı geciktiğinde tedavi de güçleşmektedir. Tarama asemptomatik hastalarda hastalığın erken evrede belirlenmesidir. Kansere bağlı erken ölümlerin %3-35’i bu sayede önlenebilmektedir. Böylece ileri evre kanserler için gerekli olan agresif tedaviler ve yan etkiler de azaltılabilir. Bu da bize tarama programlarının erken tanı ve tedavide ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Toplum tabanlı kanser taramalarına yönelik, ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurulmuş olup hâlihazırda ülkemizde 33’ü mobil olmak üzere 199 KETEM mevcuttur.
Nisan ayının ilk haftası 1956 yılından itibaren ülkemizde Ulusal Kanser Haftası olarak anılmaktadır. Kanser haftasını, kanserlerin en az yarısının önlenebildiğini ve sık görülen kanser türlerinde kanser taramaları ile erken tanının mümkün olduğunu hatırlatmak için bir fırsat olarak görülmektedir.
#erkenteshishayatkurtarir #kanserkaderdegildirkorunmakelinizde #kanserdenkorkmageckalmaktankork

Tüm Hakları Saklıdır, Silivri Özel Türam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi