SORUMLULUK SINAVLARI (HAZİRAN 2021 DÖNEMİ)...
Etkinlikler SORUMLULUK SINAVLARI (HAZİRAN 2021 DÖNEMİ)...
SORUMLULUK SINAVLARI (HAZİRAN 2021 DÖNEMİ)...

09 Haziran 2021, Çarşamba

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Haziran Dönemi Sorumluluk Sınavları 21 Haziran ile 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu sınava girecek öğrenciler e-okul Veli Bilgilendirme sayfasından veya e-karnelerinden sorumlu derslerini görebilirler. Bu sınava girecek olan öğrencilerin başarılı olmaları için sınavdan başarılı sayılacak en az 50 puanını almaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili yapılan aşağıdaki açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

AÇIKLAMALAR:
1 - Öğrenciler sınava kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak gelmeleri gerekmektedir.
2 - Çeşitli sebeplerle sınava gelmeyen öğrencilerin mazeretlerini belirten resmi belgeyi 5 iş günü içinde okul idaresine teslim etmeleri gerekmektedir.
3 - Öğrenciler sınav başlamadan 10 dakika önce yukarıdaki takvimde belirtilen sınav salonunda/salonlarında veya müdür başyardımcısı/görevli müdür yardımcısının fiziki şartları göz önüne alarak değiştirebileceği sınav salonunda/salonlarında hazır bulunmalıdır.
4 - Sınavlarda görevlendirilen öğretmenler görevin gerektirdiği bütün iş ve işlemleri mevzuat ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirecektir.
5 - Sınavlarda kopya çeken, kopya çekilmesine yardım eden ve sınavın düzenini bozan öğrencilerle ilgili olarak haklarında mevzuatın gerektirdiği disiplin iş ve işlemleri yapılacaktır.
6 - COVİD-19 Pandemi Tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatları çerçevesinde tüm okul yöneticisi,öğretmen,yardımcı personel,öğrenci ve velilerin sınav öncesi ve sonrasında sosyal mesafe kurallarına uyması, maske takması, okula giriş yapılır yapılmaz okul tarafından temin edilen uzaktan ateş ölçer ile ateş kontrolünü yaptırıp el dezenfektanı kullanmaları gerekmektedir.

Tüm Hakları Saklıdır, Silivri Özel Türam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi