GELECEĞİN KENT TARIMCILARI İÇİN YENİLİKÇİ KENTSEL TARIM UYGULAMALARI PROJESİ..
Etkinlikler GELECEĞİN KENT TARIMCILARI İÇİN YENİLİKÇİ KENTSEL TARIM UYGULAMALARI PROJESİ..

19 Kasım 2021, Cuma

Giderek artan dünya nüfusu, aynı oranda devam eden kırsaldan kente göç ve tarım nüfususun azalması, dünyanın çeşitli bölgelerinde baş gösteren gıda krizi, açlık ve yetersiz beslenme, biyolojik çeşitliliğin yok olması, yoğun kimyasal kullanımı ve gıda güvenliği gibi nedenlerden dolayı geleneksel ve endüstriyel tarıma ek olarak bireyler tarafından sürdürülebilir tarıma uygulamalarının da ortaa konulması ihtiyacı da artmaktadır. Bu sayede insanları kentlerde sadece tüketici konumundan çıkartarak aynı zamanda kendi gıdalarının üreticisi olmaya teşvik edecek uygulamalara iyi bir örnek de kentsel tarım yaklaşımıdır. Bu noktada kent tarımı, ekolojik krizin çözülmesi, çevreye odaklanmış bir toplumsal gelişme ve sürdürülebilir tarımın uygulamalarında önemli bir değer taşımaktadır. Kocaeli Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen INNOFARMING- Innovative Indoor Farming Applications for Future Urban Farmers (Geleceğin Kent Tarımcıları için Yenilikçi Tarım Uygulamaları) projesi kapsamında Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyet projeye yerel/bölgesel paydaş olarak dahil olan okulumuza çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında tarımsal ve eğitimsel alanlarda işbirliği, yenilikçi fikirlerin paylaşımı, mevcut durumda yapılmakta olan faaliyetleri ve ileriki dönemde olası ortaklık ve işbirliği ile geliştirilebilecek ulusal/uluslararası projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.
#kenttarımı #kocaeli #silivri #türam #ınnofarmıng #tarim #tarimlisesi #kocelivaliliği #yenilikçitarımuygulamaları

Tüm Hakları Saklıdır, Silivri Özel Türam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi