Sorumluluk Sınavları Duyuru
Etkinlikler Sorumluluk Sınavları Duyuru
Sorumluluk Sınavları Duyuru

19 Kasım 2021, Cuma

SORUMLULUK SINAVLARI (2021 KASIM EK SORUMLULUK)

Sorumluluk Sınavları aşağıda belirtilen açıklamalar ve tarihler doğrultusunda okulda yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

 

AÇIKLAMALAR

1) Sorumluluk sınavlarına 10-11 ve 12.sınıf öğrencilerimiz gireceklerdir. 

Yeni Kayıt olan 9.sınıf öğrencilerimiz sorumluluk sınavlarına girmeyecektir.

2) Öğrenciler sınav başlamadan 5 dakika önce takvimde belirtilen sınav salonunda hazır bulunmalıdır.

3) Sınavlarda öğrencilerin oturma planı; fiziki mesafeyi koruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek olup, sınavlarda Covid-19 Salgını ile ilgili tedbirler "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre gerçekleştirilecektir.

4) Sınav süreleri 40 dk. olacaktır.

5) Sınav araç gereçlerini (kalem, silgi vb.) öğrenciler kendileri getirecek ve birbirlerine sınav anında kesinlikle vermeyeceklerdir.

6) Öğrenciler sorumlu oldukları dersin sorumluluk sınavından en az 50 puan alması gerekmektedir. Aksi durumda o dersin sorumluluğu kalkmaz.

7) Sınava girecek öğrenciler hazırlanan yoklama listelerini sınav esnasında imzalar.

8) Sınav kurallarına uymayan, kopya çekmeye teşebbüs eden veya kopya çeken öğrenci görevli öğretmenler tarafından tespit edilir ve hakkında tutanak tutulur. Hakkında işlem yapılan öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve e-okula (K) olarak işlenir.

9) Sınav sonuçları sınavların bitimini takip eden iş gününde e-okuldan ilan edilir.

 

Sorumluluk Sınavı Takvimi

 

Tüm Hakları Saklıdır, Silivri Özel Türam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi