Geleceğini Planla
Geleceğini Planla

GELECEK BANA NELER SUNABİLİR?

Bu soru her zaman merak uyandırır. Soru sorma akılcılığı, beraberinde yaratıcı düşünmeyi de getirir.

Öğrencilerin, sektörle işbirliği halinde hazırlanan öğretim programları ile verilen teorik eğitimle birlikte; tarım ve gıdaya yönelik bilimsel çalışma örnekleri, sağlıklı gıdaya ulaşımın basamakları, uygulamaları ve yerinde incelemeleri ile gerekli bilgi ve beceri ile donatıp, geleceğe yönelik kaygılarını ortadan kaldırıyoruz.

 BU OKUL DÜNYADA TARIMI TANIMANIZA FIRSAT SAĞLAYACAK

Tarım; bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Sürekli artan nüfusun beslenme ihtiyacının karşılanması, sanayiye sermaye aktarılması, ihracata doğrudan ve dolaylı katkıda bulunulması bakımından belirleyici rol oynayan tarım tün Dünyada olduğu gibi Ülkemiz ekonomisinde de vazgeçilmez bir sektördür.

Bizim de amacımız; yaratıcı düşünmeye teşvik eden, yaşadığı çevreyi ve dünyadaki tarımsal ve tarıma yönelik gelişmeleri yakından takip eden, tüm bunları da; ulusal ve uluslararası sektörün önemli işletmeleri, kooperatifleri, fabrika ve eğitim kurumları aracılığıyla staj, kurs ve farklı sertifikasyon programlarıyla donatarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmektir.

                                                                                          “Tarım yoksa gelecek de yok..”

NEDEN TARIM?

Tarım, toplumun beslenmesi için stratejik öneme sahiptir. Tarım sektörü toplumda;

 • Giyinme ve beslenme ihtiyacının karşılanması,
 • Sağlıklı çevrenin oluşturulması ve korunması, ekolojik dengenin sağlanması ve sürdürülebilirliği gibi nedenlerle son derece önemli ve etkili bir sektör olarak ortaya çıkarmaktadır.

Tarım sektörü, ürettiği temel ürünler nedeniyle tüm ülkeyi doğrudan etkilemektedir. Bugün 80 milyonu aşan nüfusumuzun beslenme ihtiyacını karşılayarak nesillerin devam etmesini sağlaması nedeniyle çok önemli bir konumdadır. Diğer yandan ülke ekonomisine ve istihdama da büyük katkı sağlamaktadır.

Tarım politikasının amacı şunlar olmalıdır;

 • Artan nüfusun beslenme ihtiyacının karşılanması,
 • Üretim düzeyi ve verimin artırılması,
 • Üretimde doğal etkenlerin etkisinin azaltılması,
 • Tarımsal ürünlerde kendine yeterlilik düzeyinin yükseltilmesi,
 • Tarımsal gelirlerin artırılarak süreklilik kazandırılması,
 • Tarım ürünleri ihracatının artırılması,
 • Sağlanan girdiler ile tarımla uğraşan kesimin kalkınmasının sağlanmasıdır.

                                                                       “Tarımı geliştirmeden kalkınabilmiş ülke yoktur.”

MESLEK SEÇİMİ HAYATINIZIN DÖNÜM NOKTASI

Sevgili öğrencilerimiz, ortaöğretim tercih sürecinde;

 • İlgi, istek ve yeteneğinize uygun bir meslek sahibi olmayı,
 • Tercih ettiğiniz bir okulda öğrenim görmeyi,
 • İşverenlerin öncelikli tercih edeceği kişi olmayı,
 • Mezun olduğunuzda iş hayatına katılmayı,
 • Meslek alanınızda yükseköğrenim görmeyi hedefliyorsanız!

             “Sizi ailemizin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Gelecek, sizinle güzel olacak.”

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN AMACI VE ÖNCELİKLERİ

Ulusal ve uluslararası standartlar ve sınıflamalara, ulusal yeterliklere ve mevzuata dayalı olarak işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin güncellenmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek ahlâkı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile iş alışkanlığı kazandırılarak istihdama hazırlanmasını,

Önceki öğrenmelerin tanınmasını, mesleki eğitim belgelerinin denkliği ve belgelendirilmesini,

Sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan nitelikli iş gücü yetiştirilmesini hedefler.

Mesleki ve Teknik Eğitimin Öncelikleri

 • Öğrencileri Millî kültürümüzün önemli bir unsuru olan ahilik anlayışıyla yetiştirmek,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda sektöre nitelikli iş gücü olarak katmak,
 • Mesleki ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek,
 • Mezunların üretime katılacak niteliklere sahip olmasını sağlamak,
 • Mesleki ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmek,

OKULUMUZUN ÖZELLİKLERİ

Silivri Belediyesi’nin kurmuş olduğu okulumuz Eğitim–Öğretim faaliyetlerine 2017- 2018 yılında başlamıştır. Okulumuz MEB prensipleri ve programlarına uygun olarak hareket etmektedir. Türkiye’de ilk ve özel olarak kurulan okulumuz kayıt işlemlerini ücretsiz yapmaktadır. Okul kapasitemiz 423 öğrencidir. Okulumuzda 24 kişilik 15 derslik, kütüphane, konferans salonu, 3 adet mesleki çalışma atölyesi, fizik-kimya-biyoloji laboratuvarı, müzik ve görsel sanatlar dersliği, spor salonu, Tarımsal Üretim Araştırma Merkezinin bulunduğu okulumuza 4km mesafede 255 dönümlük mesleki uygulamalarının gerçekleştirdiği uygulama alanına sahiptir.

Okulumuzda, öğrencilerimizin tarımsal üretimin önemi konusunda farkındalık oluşturmaktayız. Uygulamalarımızda eğitim öğretim programına uygun olarak kışlık ve yazlık sebzeler üretimi ve yetiştiriciliği, toprak ve bitki kapsamında numune alımı, tıbbı ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği ve üretim teknikleri, alternatif yetiştiricilik teknikleri ve tarla bitkileri yetiştiriciliği yapmaktayız.

Okulumuz öğrencileri tarım eğitiminin yanında kültür derslerinde de aktif olarak rol almaktadır. Okulumuzun yürütmüş olduğu projeler kapsamında geziler düzenlenmekte ve düzenli olarak tiyatro, şiir dinletileri, müze gezileri yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili bilgi ve fotoğraflar için haberler bölümünü inceleyebilirsiniz.

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ (STAJ) NEDİR?

Öğrencilerimizin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, iş hayatını tanımaları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımaları amacıyla, işletmelerde beceri eğitimi ya da staj yapmaları gerekmektedir. Mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki tüm öğrencilerimizin staj ya da işletmede beceri eğitimi yapmaları zorunludur.

Mesleki Eğitim Kurulunca 3308 sayılı Kanun kapsamına alınan meslek alan/dallarında öğrenim gören öğrencilerin 12’nci sınıfta işletmelerde mesleki eğitim görmeleri esastır. İşletmelerdeki mesleki eğitim ders yılı başında başlar, ders yılı sonunda biter. Haftada üç gün işletmede beceri eğitimi, iki gün ise okulda veya eğitim biriminde teorik eğitim yapılması gerekir.

İşletmede mesleki eğitim veya staj yapan öğrencilere 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği asgari ücretin 1/3 kadar ücret ödenir.

Öğrencilerimiz nerelerde staj yapabilirler?

Öğrencilerce: Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Araştırma Enstitüleri, İl ve İlçe Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Tarım Kredi ve Kooperatiflerine bağlı işletmeler, Özel kuruluş olarak tohum ıslah firmaları, fide ve fidan üretim firmaları, meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri, bitki koruma bayileri alanında faaliyet gösteren firmalar tercih edilmelidir.

ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİNİ OLUŞTURUYORUZ.”

ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKÂNLARI;

Meslek liselerinin tarım alanından mezun olanlar, “Yükseköğretim Kurumları Sınavında başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler. Kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın mezun oldukları dal ile ilişkili olarak;

Tahıl yetiştiriciliği, baklagil yetiştiriciliği, endüstri bitkileri yetiştiriciliği, çayır- mera ve yem bitkileri yetiştiriciliği ile tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştiriciliği,

Meyve, bağ ve sebze yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, organik ve alternatif ürün yetiştiriciliği, meyve ve bağ fidanı üreticiliği, fide yetiştiriciliği ve sebze tohumu üreticiliği, iyi tarım ve organik yetiştiriciliği, alternatif yetiştiricilik ve süs bitkileri yetiştiriciliği yapan işletmelerde çalışabilirler.

KARİYERİMİZE YOLCULUK..

Yükseköğretim kurumları sınavları olan TYT ve AYT puanlarına göre;

Tarımla ilgili önlisans meslek yüksek okullarının bulunduğu bölümler; Gıda Teknolojisi, Organik Tarım, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Bahçe Tarımı, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Su Ürünleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Tarım Makineleri,  Seracılık, Tohumculuk, Et ve Ürünleri Teknolojisi, Süt ve Besi Hayvancılığı, Tarımsal İşletmecilik, Tarla Bitkileri, Fidan Yetiştiriciliği, Arıcılık, Bitki Koruma, Mantarcılık, Sulama Teknolojisi, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Tek., Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi, Çay Eksperliği, Endüstriyel Tavukçuluk , Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği, Fındık Eksperliği, Kesme Çiçek Yetiştiriciliği, Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Tarım (Açık öğretim), Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme bölümlerini tercih edebilirler.

Tarımla ilgili lisans bölümleri; Ziraat Fakültesine bağlı Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Biyoteknoloji, Biyosistem, Zootekni, Tarım Ekonomisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Peyzaj Mimarlığı, Gıda Mühendisliği bölümlerini tercih ederek 4 yıllık üniversite hayallerini gerçekleştirebilirler.

Aldıkları puanlara göre farklı meslekleri de tercih edebilirler.

 

Tüm Hakları Saklıdır, Silivri Özel Türam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi