Projelerimiz
Projelerimiz

 • Projelerimiz

  Okullar türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumlarıdır. Okulda eğitim gören öğrencilerin, sadece akademik alandan değil kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki alanların hepsinde kendisini geliştirmesi beklenir. Bu amaçla eğitim kurumları, eğitim-öğretim yılı içerisinde çeşitli etkinlikler, projeler, şenlikler düzenleyerek öğrencilerin farklı alanlarda gelişmesine katkı sağlamaktadır.

 • Gönüllü Torun

  Öğrencilerin, gönüllü torun projesi kapsamında her hafta bir sınıf huzurevini öğretmenleriyle birlikte ziyaret ettikten sonra çeşitli becerileri kazanarak bunları sınıf ortamında ve sosyal hayatlarında sergilemeleri beklenmektedir. Sohbet başlatma ve sürdürme, empati yeteneği geliştirme gibi beceriler hem öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirerek kendilerini daha iyi ifade etmesini sağlayacak hem de kendini başkalarının yerine koyarak davranışlarını düzenlemelerini sağlayacaktır.

 • Can Dostlarım Yalnız Değiller

  Can Dostlarım Yalnız değildir projesiyle amaçlanan öğrencilerin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını fark etmesi, hayvan sahiplenmenin önemini kavraması, barınaklarla ilgili doğru kaynaktan doğru bilgiler edinmesi, evcil hayvanı olan öğrenciler için ise farkındalıkların gelişmesini sağlamaktır. Öğrenciler bu proje sayesinde çevresinde yaşayan canlıların ihtiyaçlarını fark edecek. Empati yeteneğini geliştirerek kendinden başka canlıların da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik harekete geçeceklerdir.

 • Her Kitap Bir Çocuk

  Ergenlik dönemi hem aile için hem de öğrenci için zorlu bir süreçtir. Velilerin öğrencilerle iletişimini kolaylaştırmaya yönelik ve gençleri daha iyi anlamalarına yarar sağlayacak kitapları seçip her ay sonu kitapla ilgili sohbet havasında toplantı düzenlenmektedir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar kitap okuyan velilerin çocuklarının da kitap okuma alışkanlıklarını arttırdığı yönündedir.

 • Her Kitap Yeni Bir Ben

  Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir; insanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır. Okulumuzun öğretmenleri olarak her ay bir kitap okuyup daha sonra kitap ile ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız toplantı yapılmaktadır. Ergenlik Dönemi çocuklar için zor, karmaşık ve rol model aradığı dönemdir. Öğrencilere doğru rol model olabilmek, öğrencilerle daha etkili iletişim kurabilmek adına seçilen kitaplarla öğrencilerle sağlıklı olan iletişimimizi daha verimli hale getirmek amaçlanmıştır.

 • Okumak Özgürlüğe İlk Adımdır

  “Neden okumuyoruz?” sorusunu soralım önce kendimize sonra çevremizdekilere. Buna birçok sözde neden sayılabilir. Sözel bir kültürümüz olduğu için, okumaya önem vermememiz, zamanın olmaması, yetişkinlerin ve öğretmenlerin birer model olamamaları vb. Sorun çok bizim için önemli olan ise çözüm. Bu soruna çok sayıda çözüm önerilebilir. Biz okulumuzda bu projeyi uygulayarak ve geliştirerek okuyan, okuduğunu anlayan, gelecek kuşaklar için okumayı bir yaşam kültürü haline getiren bir öğrenci modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz yoluyla ailelerini de etkileyerek geleceğin okuyan nesilleri olan bir toplum yapısını okullarımızdan başlayarak topluma kazandırabileceğimizi düşünüyoruz.

 • Türam Misafirlerini Ağırlıyor

  Öğrencilerimizin bilgiyi birinci kaynaktan edinebilmeleri, farklı düşünebilmeleri ve farklı meslekler ile bir araya gelerek olumlu ve anlamlı etkileşim içerisine girebilmeleri için Sanatçı, Araştırmacı, Gazeteci ve Türk Edebiyatı’nın değerli Yazar ve Şairlerini öğrencilerimizle bir araya getirerek anlamlı bir diyalog ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz.

 • Müze Projesi

  Müze koleksiyonları, öğretmenin görevini daha kolay ve daha anlamlı yapmasına yarayan bir çeşit ders araçlarıdır. Öğrencilerin ne kadar duyu organına hitap edilirse öğrenme o kadar anlamlı ve kalıcı olacaktır. Ders kitapları sadece bilgiyle eğitilen öğrencilerin düşünme becerilerinin tam olarak gelişmesi mümkün değildir. Geziler sırasında öğrencilerin ilgili derslerin kazanımlarına ulaşabilmeleri yanında doğal ve tarihî çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve estetik duygularını geliştirmeleri amaçlandığından ona göre hareket ediliyor.

 • Hayatıma Anlam Katıyorum

  En önemli sanat dallarından biri olan Tiyatro, insan yaşamında yer alan gülmek, ağlamak, sevinmek, üzülmek, ferahlık duymak, bunalmak; kısacası, kalple, duygularla ilgili her şeyi değerlendirir. Tiyatro, bütün insanlarda ortak bir kalbin varlığını meydana çıkarmasıyla topluma hizmet eder. Kültürel gelişmeyi sağlar. Şiir ise başlı başına edebi bir dünyadır. İnsanın ruhunu etkileyen sözlerin başında şiir gelir. Şiirin toplum içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Şiir, toplumsal hayatın en temel öğesi olup, dilin ve insanın özüdür. Öğrencilerin bakış açıları geliştiren, hayal gücünü zenginleştiren etkinliklere ihtiyaç vardır. Düzenli olarak Tiyatro ve Şiir Dinletisi etkinliğine katılmalarını sağlamak ancak bilgilendirme ve yönlendirmeyle olacaktır. Lise döneminde ilk defa Tiyatro ve Şiir konularını gören öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı dersinde zorlanmadan, keyif alarak ders işlemelerini sağlamak amacıyla sık sık tiyatro ve şiir dinletisine gitmekteyiz.

 • Tüm Hakları Saklıdır, Silivri Özel Türam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi