Projelerimiz
Projelerimiz

 • Projelerimiz
  Projelerimiz
  Okullar türü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumlarıdır. Okulda eğitim gören öğrencilerin, sadece akademik alandan değil kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki alanların hepsinde kendisini geliştirmesi beklenir. Bu amaçla eğitim kurumları, eğitim-öğretim yılı içerisinde çeşitli etkinlikler, projeler, şenlikler düzenleyerek öğrencilerin farklı alanlarda gelişmesine katkı sağlamaktadır.
 • CAN DOSTLARIM YALNIZ DEĞİLDİR
  Projelerimiz
  “Can Dostlarım Yalnız Değildir” projesiyle amaçlanan, Öğrencilerin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını fark etmesi, hayvan sahiplenmenin önemini kavraması, barınaklarla ilgili doğru kaynaktan doğru bilgiler edinmesi, evcil hayvanı olan öğrenciler için ise farkındalıkların gelişmesini sağlamaktır. Öğrenciler bu proje sayesinde çevresinde yaşayan canlıların ihtiyaçlarını fark edip empati yeteneğini geliştirerek kendinden başka canlıların da ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik harekete geçeceklerdir.
 • HER KİTAP BİR ÇOCUK
  Projelerimiz
  Ergenlik dönemi hem aile için hem de öğrenci için zorlu bir süreçtir. Velilerin öğrencilerle iletişimini kolaylaştırmasına ve gençleri daha iyi anlamalarına yarar sağlayacak kitapları seçip her ay sonu kitapla ilgili sohbet havasında toplantı düzenlenmektedir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar kitap okuyan velilerin çocuklarının da kitap okuma alışkanlıklarını arttırdığı yönündedir.
 • MÜZELERİN IŞIĞINDA
  Projelerimiz
  Müze koleksiyonları, öğretmenin görevini daha kolay gerçekleştirmesine yarayan anlamlı bir çeşit ders aracıdır. Öğrencilerin ne kadar duyu organına hitap edilirse öğrenme o kadar anlamlı ve kalıcı olacaktır. Ders kitapları ve salt bilgiyle eğitilen öğrencilerin düşünme becerilerinin tam olarak gelişmesi mümkün değildir. Geziler sırasında öğrencilerin ilgili derslerin kazanımlarına ulaşabilmeleri yanında doğal ve tarihî çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve estetik duygularını geliştirmeleri amaçlandığından ona göre hareket ediliyor.
 • OKUMAK ÖZGÜRLÜĞE İLK ADIMDIR
  Projelerimiz
  "Neden okumuyoruz?” sorusunu soralım önce kendimize sonra çevremizdekilere. Buna birçok neden sayılabilir. Sözel bir kültürümüz olduğu için, okumaya önem vermememiz, zamanın olmaması, yetişkinlerin ve öğretmenlerin birer model olamamaları vb. sorun çok ancak bizim için önemli olan ise çözüm. Bu soruna çok sayıda çözüm önerilebilir. Okulumuzda bu projeyi uygulayarak ve geliştirerek okuyan, okuduğunu anlayan, gelecek kuşaklar için okumayı bir yaşam kültürü haline getiren bir öğrenci modeli oluşturmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz yoluyla ailelerini de etkileyerek geleceğin okuyan nesilleri olan toplum yapısını okullarımızdan başlayarak topluma kazandırabileceğimizi düşünüyoruz.
 • HER KİTAP YENİ BİR BEN
  Projelerimiz
  Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir; insanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır. Okulumuzun öğretmenleri olarak her ay bir kitap okuyup sonrasında kitap ile ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız toplantımızı gerçekleştirmekteyiz. Ergenlik dönemi çocuklar için zor, karmaşık ve rol model aradığı dönemdir. Öğrencilere rol model olabilmek, onlarla etkili iletişim kurabilmek adına seçilen kitaplar vasıtasıyla öğrencilerle olan iletişimimizi daha verimli hale getirmek amaçlanmıştır.
 • ŞAİR VE YAZARLAR GEÇİDİ
  Projelerimiz
  Okulumuzda uygulanan “Şair ve Yazarlar Geçidi” projesi kapsamında öğrencilerin, edebiyatımıza yön veren şair ve yazarları tanıması, onların yazdığı eserleri okuması ve anlamlandırması amaçlanmıştır. Bu kapsamda geçmişi anlamak, edebiyata saygı duymak ve kaybolan değerlere önem vermek, müze ve kütüphane ziyaretlerini önemsemek ve proje geliştirmek büyük anlam taşımaktadır. Çünkü bugünün müze ve kütüphaneleri tarihin deposu, hazinesi olmaktan çok ileridedir. Merakı ve aklı etkileyici bir görev görmektedirler. Artık eğitim yöntemleri ezberci ve tahta önünde ders yapmaktan soyutlanmıştır. Projenin içeriğinde müfredata uygun belirlenen şair ve yazarlar ile ilgili okul panoları süslenerek belirlenen yazarların müzeye çevrilen evleri ziyaret edilip kütüphane gezileri düzenlenecektir. Öğrencilere bu geziler ile ilgili yazılar yazdırılacak anlamlı öğrenmeler kazandırılacaktır. Ayrıca, müfredata uygun olarak İstanbul Devlet Tiyatroları ve İş Sanat kültür etkinlikleri takip edilecektir. Önemli şair ve yazarlarımıza ait şiir ve hikayelerin dinletilerine gidilerek yerinde öğrenme sağlanacaktır. Öğrencilerin bakış açılarını geliştiren, hayal gücünü zenginleştiren etkinliklere ihtiyaç vardır. Düzenli olarak Tiyatro ve Şiir Dinletisi etkinliğine katılmalarını sağlamak ancak bilgilendirme ve yönlendirmeyle olacaktır.
 • READING CLUB PROJESİ
  Projelerimiz
  Okulumuzda uygulanan “Reading Club” projesi kapsamında, 16 öğrencimizin aktif rol oynadığı proje ile öğrencilerimizin hedef dilde kitap okuyup dil becerilerini geliştirmeyi ve dil edinimini desteklemeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz her ay belirlenen İngilizce kitapları okuyup, öğrendikleri kelimeleri akran öğrenmesiyle öğrenirler ve bu sayede kalıcı öğrenmeler edinirler.
 • AKRAN DOSTUM
  Projelerimiz
  “Akran Dostum” projesiyle öğrencilerin iş birliği içerisinde her ay çalışma yaparak sosyal sorunlara daha duyarlı, farklı düşüncelere de saygılı olması amaçlanmaktadır. Her ay farklı bir etkinlik için toplanan öğrenciler gerçekleştirilen etkinliklerle kendilerini rahat ifade etme, empati, etkili iletişim kurma gibi becerilerini geliştirirken arkadaşlarının da farklı düşünebileceğini, karşıt düşünceye saygılı davranma, aynı konunun farklı bakış açılarını görmelerine de olanak sağlamaktadır.
 • GÜZEL YARINLAR İÇİN ÇEVRENE BAK
  Projelerimiz
  Okulumuzda bulunan çevre kulübünün görevli öğretmenlerinin hazırladığı “Güzel Yarınlar İçin Çevrene Bak” projesi kapsamında öğrencilerimizde, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilerimizin çevremizin kirlenmesine neden olan kırık camlar, metal kutular, poşetler, plastik şişelerin çevreye verdiği zararların farkına varmaları büyük önem taşımaktadır. Çevrenin temizliğini sınıf içinde ders yaparak öğrenmenin gerçekleşmesi zordur. Projenin içeriğinde çevre kulübünün yıllık planına uygun olarak okul panoları süslenecek, kumsallar temizlenecek, fidan bağışında bulunacak, geri dönüşüm atıklarını ayırabilecekler. Öğrencilerimiz yaparak yaşayarak öğreneceklerdir.
 • HAYATINA HAREKET KAT
  Projelerimiz
  Spor bir insanın her durumda farklı olmasını sağlar sloganıyla bu projeyi başlattık. Öğrencilerimizin hayatına hareket katarak hareketsiz yaşam tarzını değiştirme kararı aldık. Spora başlamak söz konusu olduğunda ilk adımı atmak ve kararlı olmak her zaman kolay olmayabilir. Bu proje ile öğrencilerimizin sağlıklı yaşamaları için bedenine ve ruhuna iyi gelen, fayda sağlayan alışkanlıklar edinmelerini hedefliyoruz. Bunun için projeye katılan öğrencilerimize günlük 10.000 adım atma hedefi koyduk. Sağlıklı beslenme ile ilgili videolar izleterek farkındalık yaratmak istiyoruz. Okul takımlarımızı bu projeye dahil ederek her hafta düzenli antrenman yaparak koyduğumuz hedeflere ulaşmalarını ve kendilerini sürekli olarak geliştirmelerini sağlayacağız.
 • ELİM TOPRAKTA
  Projelerimiz
  Okulumuzun meslek öğretmenlerinin hazırlamış olduğu ‘’Elim Toprakta’’ projesi kapsamında Ümmehan Elginkan Anaokulu, Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu ve Silivri Ortaokulu / Anaokullarımız ile projeyi beraber yürütmekteyiz. Projemiz 5 yaş grubu ve okulumuzun 10. ve 11. sınıf öğrencilerimizi kapsamaktadır. Projede amacımız Anaokul öğrencilerine tarımı sevdirerek temel konuları, meyveleri ve sebzeleri tanımaları, ekim-dikim işlemlerinin nasıl yapılması gerektiğini oyunlarla beraber öğrenmeleri sağlamaktır.
 • KENDİNİ GELİŞTİR HAYATINI DEĞİŞTİR
  Projelerimiz
  Okulumuzda uyguladığımız projemizde, her ay önceden belirlenmiş olan TEDX konuşmaları öğrencilerimize izletilmektedir. Akademik başarının yanında, yaşama dair farklı bakış açıları kazanmış, bilinçli, duyarlı ve kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Kendini topluluk önünde rahatça ifade edebilen, yaşanmışlıklarıyla hayatlarının zafer öykülerinin satır başı olabilmiş kimselerin hayatlarını görüp kendi rotasını rahatça çizebilen duyarlı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.
 • KADRAJA SIĞMAYANLAR
  Projelerimiz
  Okulumuzda uyguladığımız “Kadraja Sığmayanlar” projesi kapsamında her ay öğrencinin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülen bir film öğrencilere izletilir. Öğrencilerin izlediklerini yaşantılarına aktarabilme projenin esasını teşkil etmektedir. Hayata yön veren filmlerle kendi hayatının başrolü olabilmeyi başarmış öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir.
 • YARINA HAZIR OL, FARKINDA OL
  Projelerimiz
  Güvenli yaşam, insan yaşamını tehdit eden tehlikelere karşı bilgi sahibi ve hazırlıklı olmak, her türlü tehlikenin getireceği zararlardan korunarak yaşamaktır. Afetler ise, şiddetlerine bağlı olarak, yaşamın bütününü az ya da çok etkilemektedirler. Afetin zararlarının en aza indirilmesi ise, birey ve toplumların konuya duyarlı olmaları ve afete önceden hazırlanmalarıyla mümkündür. Okullarda can ve mal güvenliğini sağlamak, afet sonrası eğitim sürekliliğini devam ettirmek, iş kaybını en aza indirmek ve bir okulu en iyi bir şekilde afetlere hazırlamaktır. Ayrıca belirtilen faaliyetleri okul yöneticileri, öğretmenler, okul çalışanları, aktif gönüllü veliler ve öğrenciler ile birlikte paylaşmaktır. Okulumuz, Silivri Afet Koordinasyon Merkezi ve AFAD iş birliği ile “Yarına Hazır Ol, Farkında Ol” proje kapsamında, okulumuzun afet kapasitesini geliştirmek, okul, idarecilerin, çalışanların, öğretmenlerin ve öğrencilerin afet sırasında ve sonrasında afet kültürüne uygun davranışlar kazanmasını sağlamaktır.
 • Tüm Hakları Saklıdır, Silivri Özel Türam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi