SORUMLULUK SINAVLARI.. (6-14 HAZİRAN 2022)
Etkinlikler SORUMLULUK SINAVLARI.. (6-14 HAZİRAN 2022)

06 Haziran 2022, Pazartesi

Sorumluluk Sınavları aşağıda belirtilen açıklamalar ve tarihler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

AÇIKLAMALAR

1) Sorumluluk sınavlarına 10-11 ve 12.sınıf öğrencilerimiz gireceklerdir. 9.sınıf öğrencilerimiz sorumluluk sınavlarına girmeyecektir.

2) Öğrenciler okul kıyafetleriyle sınav başlamadan 5 dakika önce takvimde belirtilen sınav salonunda hazır bulunmalıdır.

3) Sınav süreleri 40 dk. olacaktır.

4) Sınav araç gereçlerini (kalem, silgi vb.) öğrenciler kendileri getirecek ve birbirlerine sınav anında kesinlikle vermeyeceklerdir.

5) Öğrenciler sorumlu oldukları dersin sorumluluk sınavından en az 50 puan alması gerekmektedir. Aksi durumda o dersin sorumluluğu kalkmaz.

6) Sınava girecek öğrenciler hazırlanan yoklama listelerini sınav esnasında imzalar.

7) Sınav kurallarına uymayan, kopya çekmeye teşebbüs eden veya kopya çeken öğrenci görevli öğretmenler tarafından tespit edilir ve hakkında tutanak tutulur. Hakkında işlem yapılan öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve e-okula (K) olarak işlenir.

8) Sınav sonuçları sınavların bitimini takip eden iş gününde e-okuldan ilan edilir.

 

 

Listeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

Tüm Hakları Saklıdır, Silivri Özel Türam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi